За поръчки
0885 306 305 Ще бъдем отново на линия от 9 до 18ч. или
linkedin icon facebook icon
076651485
литра доставени

Новини

Законът за горивата е обнародван в Държавен вестник

Законът за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, беше публикуван в брой 62 на Държавен вестник от дата 27.7.2018 г. и влиза в сила след 6 месеца.

Въпреки протестите на бранша, Законът за горивата беше приет на второ гласуване и изисква от фирмите, които търгуват на едро и дребно, складират или транспортират горива, регистрация, висок уставен капитал (1 000 000 лв за дейност на едро и по 20 000 лв за обект на дребно), банкови гаранции и редица изисквания към управителите.

Законът засяга в пълната си сила и ведомствените бензиностанции.

Непосилните финансови и административни тежести ще доведат до прекратяване на дейността на по-малки и средни търговци и ползватели на горива. Резултатите ще бъдат множество закрити бензиностанции, закрити ведомствени обекти, големи разстояния в по-малки населени места без обекти за зареждане на гориво, отпадане на търговци на горива на едро, закриване на работни места, по-високи цени на горивата за крайните потребители, окрупняване на пазара на горива от големите участници.