За поръчки
0885 306 305 Ще бъдем отново на линия от 9 до 18ч. или
linkedin icon facebook icon
076296520
литра доставени

Новини

Най-често срещани грешки в описите при искане на държавна помощ за газьола за земеделие

Както всички земеделски производители знаят, описът на фактурите за закупения газьол е част от задължителните елементи на процедурата по искане на държавна помощ.

Макар данните да се подават по таблица образец, обработката им в последствие се забавя и затруднява поради масово допускани грешки. За да се избегнат, Министерство на земеделието и храните публикува списък с топ 8 допускани грешки, за които фермерите да внимават.

 

Вижте най-често срещаните пропуски:

1. Допълнителни или излишни символи и интервали при попълване на ЕИК, ЕГН, Булстат (графа 2 от таблицата образец).

2. Грешно изписване на номера на фактурата (графа 3).

3. Грешна дата на документа (графа 4).

4.  Допълнителни или излишни символи и интервали при попълване на ИН по ДДС на доставчика (графа 5).

5. Посочена е обща стойност на фактурата, а не само данъчната основа (графа 6).

6. Посочена е обща стойност на фактурата, а не само размерът на ДДС (графа 7).

7. Стойността на данъчната основа (графа 6) и на ДДС (графа 7) трябва да се изписват с точност до цяла стотинка, както е посочено във фактурата.

8. Грешно посочване на газьола в тонове или килограми вместо в литри.

 

Подробният списък с описание на тези грешки може да свалите от сайта на МЗХ.