За поръчки
0885 306 305 Ще бъдем отново на линия от 9 до 18ч. или
linkedin icon facebook icon
063156506
литра доставени

Новини

Предвиждат се изключения от изискванията по Наредба Н-18

Министерство на финансите публикува проект, предвиждащ изискването за поставяне на нивомерни системи и електронни устройства с фискална памет да отпадне за регистрирани земеделски производители, ползващи надземни резервоари. В такъв случай декларирането на горивото ще продължава да се осъществява по настоящия механизъм, а в срок от един месец ще трябва да се декларират вместимостите.

Срокът за дебатиране на предложените промени е до 21 октомври 2015, след което се очаква да има яснота.

До 30 ноември 2015 лицата, извършващи зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива, са длъжни посредством електронен подпис да подадат еднократно данни в НАП за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива, като посочат следната информация:

1. идентификационни данни за задълженото лице (пълно наименование/име, ЕИК от Търговския регистър/ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ);
2. постоянен адрес/адрес на управление;
3. код и наименование на икономическата дейност по КИД-2008;
4. общо изразходвано количество гориво за предходната година;
5. местонахождение на съда/съоръжението;
6. вид на съда/съоръжението;
7. обем/вместимост на съда/съоръжението по т. 6;
8. вид на горивото и мерна единица;
9. предназначение на горивото;
10. регистрационен номер на стопанисваната мобилна цистерна за зареждане;
11. дата (година), от която се стопанисва съдът/съоръжението.