За поръчки
0885 306 305 На линия сме от 9 до 18ч. или
linkedin icon facebook icon
074964005
литра доставени

Новини

Промени в изискванията за ЕСФП

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че влизат в сила промените по Наредба Н-18/2006 г., обнародвани в ДВ, бр. 76 от 19.09.2017 г.
Считано от 21.09.2017г. се въвежда нов режим, засягащ одобрението, въвеждането в експлоатация и проверката на електронните системи с фискална памет (ЕСФП) от страна на компетентните органи. По-важните промени, на които да обърнете внимание са следните:
- ЕСФП трябва да бъдат пломбирани и достъпни само на определени сервизни техници чрез сервизен ключ, които са регистрирани в НАП (Националната агенция по приходите).
- ЕСФП трябва да преустановяват работа на цялата система, ако някой елемент от нея не работи.
- Въвеждането в експлоатация на ЕСФП ще става след представяне в НАП на блок-схема на ЕСФП и прилежащите компоненти и след проверка на място от НАП и БИМ (Български институт по метрология), която да одобри представената блок-схема.

В преходните разпоредби е предвиден срок от около година (до 30.09.2018г), в който ЕСФП трябва да започнат да работят съгласно новите изисквания.

В срок до 23.10.2017г. ползвателите на ЕСФП трябва да по електронен път да изпратят до НАП блок-схема на действащите ЕСФП и всички компоненти, връзките между тях и местата на пломбиране (Преходни разпоредби, пар. 31, ал. 2).

При неяснота екипът на Горрел остава на разположение!