За поръчки
0885 306 305 На линия сме от 9 до 18ч. или
linkedin icon facebook icon
074963949
литра доставени

Новини

Промени в Наредба Н-18

Уважаеми клиенти,

Считано от 1.8.2017г. трябва да се спазват новите изисквания от Приложение № 22 към чл. 59а, ал. 1 и 2 и Приложение № 23 към чл. 59а, ал. 1 и 3 от Наредба Н-18/2006 г., издадена от министъра на финансите (обн. ДВ, бр. 44 от 2017 г.). Съгласно измененията, влиза в сила задължението в ИСКГ да се декларира данъчната основа на доставките.

Данъчната основа ще откриете във фактурите за доставка, които Ви изпращаме в електронен вид.

Подчертаваме, че се декларира данъчната основа единствено на полученото гориво.

При необходимост, поправки могат да се извършват в период от 10 дни след доставката.

При неясноти екипът на Горрел остава на разположене.