linkedin icon facebook icon google plus icon
052238415
литра доставени

Новини

Влизат в сила измененията по Наредба Н-18

От днес, 30.10.2015, влиза в сила Наредбата за допълнение на Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

След публикуването в Държавен вестник, вече е официално, че земеделски производители се освобождават от задължителното инсталиране на нивомери и касови апарати за отчитане на горивата, ползвани за собствен нужди посредством ведомствени бензиностанции.

Обнародваните промени гласят следното:

1. Освободено от задължение да поставя ЕСФП с нивомери е лице, което е земеделски производител, което извършва зареждане за собствени нужди с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, от резервоари, които не са стационарни подземни резервоари.


2. Тези лица продължават по стария ред, като в срок от един месец (до 30.11.2015) трябва отново да подадат данни за съдовете си, независимо дали вече са подавали.


3. Всички останали трябва да приведат дейността си съгласно изискванията на наредбата (да поставят ЕСФП с нивомери), като срокът за това се удължава до 30.11.2015.